Regulamin serwisu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług w serwisie www.kwatery-prywatne.net oraz ustanawia prawa i obowiązki Usługodawcy (operatora portalu) i Użytkownika (osoby fizycznej lub prawnej korzystającej z usług portalu)
 2. Dodanie oferty do serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją

PUBLIKACJA DANYCH

 1. Użytkownik umieszczając ofertę w serwisie oświadcza, iż jej treść jest zgodna z rzeczywistością
 2. Usługodawca nie odpowiada za treść oraz za wiarygodność informacji publikowanych w ofertach oraz nie jest zobowiązany do weryfikacji ich prawdziwości
 3. Publikowana oferta oraz dołączane pliki graficzne nie mogą zawierać treści niezgodnych z dobrym obyczajem oraz naruszających polskie prawo
 4. Opis musi być poprawny gramatycznie, stylistycznie i ortograficznie, zgłoszenia zawierające rażące błędy nie będą dodawane 
 5. Oferty dodane przez użytkownika mogą być podane modyfikacji przez administrację serwisu, w zakresie poprawy pisowni, gramatyki lub wyglądu oferty.
 6. Powtarzające się oferty mogą być kasowane.
 7. Oferty z nieaktualnymi danymi kontaktowymi mogą zostać usunięte.

REJESTRACJA I OPŁATY

 1. Zamieszczanie ogłoszeń turystycznych jest bezpłatne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do funkcjonowania serwisu www.kwatery-prywatne.net oraz w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o "Ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883)
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników.